Aktivitetsförslag

Dagssegling
Påmönstring – segling i innerskärgården – konferens och lunch ombord eller på värdshus – segling – avmönstring. avmönstring kan ske på startplatsen eller på valfri plats. Hemtransport med alternativa färdmedel kan ordnas.

Kappsegling
Gotland Runt, Öland Runt, Östersjömaran, 24-timmars, Åland Race etc. Det finns många alternativa tävlingar att deltaga i.
Påmönstring – instruktion och träning – start - kappsegling – målgång – avmönstring.

2-dagars konferens/segling
Dag 1: påmönstring – segling till konferenslokal i innerskärgården – förtöjning vid konferensanläggning. Eftermiddag konferens - middag på restaurang – inkvartering på värdshus.
Dag 2: frukost – fortsatt konferens – lunch – segling – avmönstring.

Weekend segling
Denna aktivitet kan varieras i det oändliga. Den anpassas till väder och uppdragsgivarens ambitioner:
Torsdag kväll: påmönstring – inkvartering – middag.
Fredag: frukost ombord – segling till mellanskärgården – bryggförtöjning – middag på restaurang.
Lördag: frukost ombord - segling till ytterskärgården – förtöjning i naturhamn – grillmiddag.
Söndag: frukost ombord – segling – lunchstop – avmönstring

Egna förslag
Kom med förslag på dag så skräddarsyr vi en kurs dag för Er. Kontakta oss för en gemensam utformning av just Din aktivitet.

Göta Kanal

STARTSIDA

AKTIVITETER

FARTYG

EKONOMI

BILDER

LÄNKAR

KONTAKT